HOTLINE (24/7)

0963 06 68 68

HOTLINE (24/7)
0963 06 68 68

Tin tức

Quy Trình Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Một số doanh nghiệp non trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử, nó gây ra một số vướng mắc cho doanh nghiệp. Thấu hiểu được điều đó, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẽ cho bạn quy trình sử dụng hóa đơn điện tử một cách rõ ràng và đầy đủ.

quy trình sử dụng hóa đơn điện tử
Quy trình sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng Dẫn Quy Trình Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (DN-TCKT) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế. Khi bắt đầu sử dụng các DN-TCKT phải thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Các tổ chức trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử cần ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử (Theo Mẫu số 01 Phụ lục của Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử). Văn bản này doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (DN-TCKT) gửi qua cổng thông tin của Cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này.

Bước 2: Phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (DN-TCKT) khởi tạo hóa đơn điện tử phải tiến hành Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp (theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32)

Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (DN-TCKT) cần ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu theo đúng định dạng gửi cho người mua đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

Xem thêm:

Hướng dẫn làm mẫu thông báo hóa đơn điện tử.
Hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử trên hệ thống.

Những điều cần lưu ý khi thực hiện quy trình sử dụng hóa đơn điện tử

Cả 3 thủ tục nêu trên doanh nghiệp gửi tới cơ quan Thuế thông qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi tới cơ quan Thuế một lần duy nhất.

Theo quy định của Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017, nếu cơ quan Thuế không có phản hồi bằng văn bản về việc sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp thì sau 2 ngày làm việc, doanh nghiệp mặc định được phép xuất hoá đơn điện tử 1 cách hợp pháp

Khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải đăng ký với đơn vị cung cấp phần mềm để được triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Bởi vì hóa đơn điện tử được sự hỗ trợ của công cụ phần mềm hóa đơn điện tử.

Những doanh nghiệp và tổ chức kinh tế lập hóa đơn điện tử sau khi thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. DN – TCKT sẽ lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử S-Invoice. Sau đó sẽ gửi trực tiếp đến người mua theo cách thức truyền nhận hóa đơn giữa hai bên.

Liên hệ lắp đặt

Tại TP. Hồ Chí Minh

0963 06 68 68

Tại Hà Nội

0963 06 68 68

Tải app smart motor