HOTLINE (24/7)

0963 06 68 68

HOTLINE (24/7)
0963 06 68 68

Tin tức

Những nhà cung cấp thiết bị giám sát ô tô xe tải bị phê bình tại Đồng Nai

 

Sở giao thông vận tải Đồng Nai vừa có công văn lên Tổng cục đường bộ Việt Nam đề nghị phê bình một số công ty cung cấp thiết bị giám sát hành trình thuộc địa bàn tỉnh không chấp hành nghiêm chỉnh việc cung cấp dữ liệu cho cơ quan chức năng mặc dù được được nhắc nhở nhiều lần.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, có 07 (bảy) nhà cung cấp thiết bị giám sát hành trình không thực hiện việc báo cáo số liệu lên cơ quan Sở dù bị nhắc nhở 2 lần, cần phải được chấn chỉnh 


– Công ty Cổ phần Công nghệ và DV TST
– Công ty TNHH TM DV và SX Toàn Đức Lộc
– Công ty Cổ phần VCOMSAT
– Công ty CP Phát triển Công nghệ EPOSI
– Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương…


Cụ thể, những doanh nghiệp này đã được nhắc nhở yêu cầu cung cấp báo các số liệu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện cá nhân cũng như doanh nghiệp thuộc địa bàn tỉnh nhưng cho đến nay, Sở vẫn chưa nhận được bất kỳ công văn hoặc báo cáo nào từ các doanh nghiệp này về việc đó.
Việc báo cáo tình hình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình từ các doanh nghiệp cung cấp thiết bị giúp cho các cơ quan chức năng dễ dàng nắm bắt và đôn đốc các phương tiện lắp đặt thiết bị theo lộ trình của Nhà nước. Vì vậy, Tổng cục giao thông đường bộ đề nghị tất cả các doanh nghiệp cug cấp thiết bị phải nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, giúp công tác
quản lý của Sở được tốt hơn.
Tính đến nay, hầu hết các phương tiện đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, các đơn vị cung cấp thiết bị là cầu nối giúp khách hàng có thể tiếp cận được những sản phẩm hợp chuẩn tốt nhất, đồng thời còn giúp cơ quan nhà nước theo dõi quá trình thực hiện nghị định về thiết bị giám sát hành trình. Do đó, trong công cuộc ổn định giao thông trong nước, cần có sự hợp tác giữa 3 bên: Nhà nước, chủ phương tiện và nhà cung cấp thiết bị.

Theo: Sở giao thông vận tải

https://storeviettel.com/

Liên hệ lắp đặt

Tại TP. Hồ Chí Minh

0963 06 68 68

Tại Hà Nội

0963 06 68 68

Tải app smart motor